Stalowe rury preizolowane

Stalowe rury preizolowane

Stalowe rury preizolowane wykorzystuje się  w ciepłownictwie, do transportu wody pitnej, w instalacjach chłodniczych, a także do przesyłu innych czynników ciekłych, niezależnie od ich temperatury. Składają się z przewodowej stalowej rury, która znajduje się wewnątrz rury osłonowej. Dodatkowo między nimi umieszczona jest izolacja cieplna, wykonana najczęściej z poliuretanu. Dzięki temu są szybkie w montażu, umożliwiając ułożenie rur bezpośrednio w gruncie. Izolacja zapewnia ochronę cieplną oraz ochronę przed uszkodzeniami rury stalowej z zewnątrz. Ponadto rurociągi mogą zostać wyposażone w instalację alarmową sygnalizującą awarię, dzięki przewodom monitorującym cały rurociąg i wykrywającym nieszczelności w postaci wilgoci w piance poliuretanowej.

Preizolowane rury stalowe ze szwem i bez szwu

Przewidywana średnica nominalna rury stalowej preizolowanej mieści się w przedziale 20 – 600 mm, z długością 6 lub 12 metrów. Rury stalowe ze szwem oraz rury stalowe bez szwu spełniają wymagane normy PN EN-253, co oznacza, że ich przewidywana trwałość wynosi minimum 50 lat. Układa się je w podsypce piaskowej (+/- 10cm) w wąskoprzestrzennych wykopach zasypując gruntem rodzimym o grubości min. 40 cm powyżej górnej granicy ułożonego rurociągu.

Gatunki preizolowanych rur stalowych

Preizolowane rury stalowe bez szwu / ze szwem

Norma gatunkowa

Gatunek stali

Średnica rury stalowej

EN 253 Średnica rury: 159,0 mm; 177,8 mm; 193,0 mm; 203,0 mm; 219,1 mm; 273,0 mm; 323,9 mm; 355,6 mm; 406,0 mm; 457,0 mm; 508,0 mm; 559,0 mm
Kontakt

Project Manager :  Rafał Bischof
+48 602 474 935
rafal.bischof@rurociagi.com.pl